bg-03

Kingtone Cellular Repeater לכיסוי בתוך המבנה

כיצד פועלות מערכות מחזרי קינגטון במבנה?

באמצעות אנטנות רווח גבוה המוצבות על שטחי גג או אזורים זמינים אחרים אנו מסוגלים לתפוס אפילו את האותות החיצוניים הקלושים ביותר שנחלשים באופן משמעותי בעת כניסה לבניין. זה נעשה על ידי הפניית האנטנות שלנו לעבר תורני ספקי רשת מקומיים. לאחר שהאות החיצוני נקלט, הוא נשלח למערכת ה-Repeater שלנו באמצעות כבל Coax Low-Loss. האות הנכנס למערכת הרפיטר מקבל הגברה ולאחר מכן משדר מחדש את האות בכל אזור מסוים. על מנת להבטיח כי קיים כיסוי בכל הבניין אנו מסוגלים לחבר אנטנות פנימיות לרפיטר באמצעות מערכת כבלים ומפצלים. אנטנות אומני הממוקמות אסטרטגיות מותקנות ברחבי הבניין כדי להפיץ את האות באופן שווה לכל האזורים הרצויים.
Inbuilding coverage solution

זמן פרסום: 18-2-2017
//