bg-03

מערכת ICS Repeater

Kingtone ICS Repeater משמש להרחבת כיסוי אותות GSM, DCS או WCDMA במיוחד עבור יישומים חיצוניים. ה-ICS Repeater מסוגל לבטל את אותות המשוב הרב-נתיבים בזמן אמת באמצעות טכנולוגיית מעבד האותות הדיגיטלי ולהימנע מהפרעות עקב בידוד לא מספיק. עם יכולת ביטול בידוד של 30 dB, ניתן להתקין את אנטנת השירות ואנטנת התורם על אותו מגדל בגודל בינוני עם מרחק אנכי קצר. לכן, היישום של רפיטר חיצוני RF יהפוך להרבה יותר קל וחסכוני.
ניתן ליישם יחידות אלו בסביבות חיצוניות בהן אין מגדלים גבוהים. לדוגמה, אזורי כביש מהיר, אתרי תיירות ואתרי נופש.

עם הגודל הקטן ניתן להסתיר אותו ללא קשיים וניתן להסוות את המערכת כולה בקלות, בהשוואה ל-BTS/Node B, ולכן הוא הופך לפתרון חשוב לאזורים המופגנים מאוד.
repeater

זמן פרסום: 22-2-2017
//